Actueel: Terugblik “kijk op de wijk” van 26 september 2023

Eerder heeft de gemeente al een verslag van de rondwandeling “Kijk op de wijk” op 26 september gestuurd aan alle inwoners van Nederwetten.  Onderstaand geven wij een opsomming van sindsdien afgehandelde en nog openstaande punten.

 • De overlast gevende bomen in de Esrand zijn gerooid.
 • De 2 percelen aan de Esrand worden  in het “maai bestek” opgenomen.
 • De worteldruk bij Thijs Slootshof en Hoekstraat is hersteld.
 • De verzakking in de Kerkhoef staat uitgezet bij aannemer.
 • Het ontbrekende straatnaamnaambord “Kerkhoef” is teruggeplaatst.
 • De bestrijding van de rattenoverlast Hoekstraat is gestopt omdat er geen vangsten en of verse sporen meer zijn aangetroffen. Dit betekent dus niet dat er geen ratten meer gezien kunnen worden, men kan hiervan dan opnieuw melding maken. Gezien er veel landbouwgrond en water aanwezig is kan het zijn dat er voldoende voedsel te halen valt en de rat zich blijft ophouden in de omgeving.
 • De opstelplaats voor afvalcontainers op de hoek Esrand/Hoekstraat blijft ongewijzigd.
 • De klappaal op het terrein voor de kerk is geplaatst.
 • Het calamiteitenpad Esrand/Bloemhoeve wordt in de 2e helft van 2024 aangelegd.
 • De ontbrekende hekjes bij de Driesterrendreef/Nieuw Ervensestraat moeten nog teruggeplaatst worden.
 • We hebben nog geen terugkoppeling ontvangen van de gemeente over een mogelijk onderzoek naar een voetpad langs de Soeterbeekseweg schuin tegenover Slinders.
 • Er komt geen verkeersoversteekplaats(zebrapad)  in de Hoekstraat nabij het Meester Janssenpad.
 • Door een verkeersdeskundige zal bekeken worden welke maatregelen er getroffen kunnen worden om de snelheid omlaag te krijgen voor verkeer vanaf de Hoekstraat naar de Soeterbeekseweg.
 • in het voorjaar 2024 zal markering naar fietspad Hoekstraat/Eikelkampen aangebracht  gaan worden.
 • We zijn in overleg met de gemeente over de Soeterbeekseweg.

Tot slot: wellicht heeft u nog andere zaken die bij de gemeente onder de aandacht gebracht moeten worden. Deze kunt u doorgeven via de “Buiten Beter app” of via een melding openbare ruimte op de website van de gemeente Nuenen (www.nuenen.nl/melding-doen) .

Dorpsraad Nederwetten,
22 december 2023

voor opmerkingen en commentaar: stuur een email naar info@nederwetten.org