de Nederwettense VrouwenVereniging

De vrouwenvereniging in Nederwetten is opgericht op 11 januari 1955 en heeft in de loop der jaren verschillende namen gekend.

Op 1 januari 2011 werd zij zelfstandig onder de naam Nederwettense VrouwenVereniging (NVV) en telt momenteel 50 leden.

In de maanden september t/m juni organiseert de NVV diverse activiteiten, zoals lezingen, excursies en vieringen rond een thema, zoals bijv. de kerstviering. Per maand is er tenminste 1 activiteit.
Een lezing kan gaan over gezondheid, cultuur en welzijn. Wij nodigen graag bijzondere dorpsgenoten uit.
De excursies gaan o.a. naar tuinen, bedrijven en musea. Ook activiteiten van ontspannende aard worden georganiseerd: bingo of spellenavond, fietstocht en ter afsluiting een dagtocht.

Aanmeldingen: nederwettensevrouwenvereniging@gmail.com