Meer over de dorpsraad

Over de dorpsraad

De dorpsraad Nederwetten is opgericht in januari 2004 om de bewoners van Nederwetten meer inspraak te geven. De dorpsraad heeft zeven leden die in principe om de vier jaar gekozen worden.
De verkiezingen worden door de gemeente georganiseerd. Iedere inwoner van Nederwetten die geen publiek ambt bekleedt kan zich kandidaat stellen

Openbare vergaderingen

De dorpsraad Nederwetten vindt communicatie met de dorpsbewoners wezenlijk voor het goed functioneren van de raad. Daarom worden er regelmatig openbare dorpsraadsvergaderingen georganiseerd waarin verslag van activiteiten gedaan wordt en beleidszaken worden besproken. Het overleg met de dorpsbewoners is daarbij belangrijk. Hun inbreng bepaalt mee welke activiteiten door de raadsleden worden uitgevoerd. De frequentie van deze vergaderingen wordt bepaald door de actualiteit en de speerpunten die de dorpsraad formuleert.

Daarnaast verzorgt de dorpsraad nieuwsbrieven die huis aan huis bezorgd worden. Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over actuele zaken. Tevens worden hierin de openbare dorpsraadsvergaderingen aangekondigd.

Op de pagina “verslaglegging” vindt u de verschenen nieuwsbrieven en de verslagen van de dorpsraadsvergaderingen.

Klik hier voor het dorpsraad document met de “Visie op Nederwetten”

2018-2022 
Hilde Thoonen (voorzitter)
Piet Renders jr. (vice voorzitter)
Leo Evers (secr/penningmeester)
Jan Friso Groote
Ruud Jansen
Kristel Tijsen
Theo van den Tillaart
 
2014-2018 
Piet Renders jr. (voorzitter)
Theo van de Tillaart (vice voorzitter)
Leo Evers (penningmeester)
Jan Friso Groote (secretaris)
Linda Nouwens
Henri Schouten
Brian de Bart
Ruud Jansen
2007-2014
Wendy van der Heijden (voorzitter)
Jan Friso Groote (vice voorzitter)
Jan van Stiphout (penningmeester)
Cees Burger (secretaris)
Piet Renders sr.
Leonie Schijven
Piet van Genugten
2004-2007
Bert de Vries (voorzitter)
Jan van Stiphout (secretaris)
Wendy van der Heijden
Jan Friso Groote
Piet Renders sr.
Toos Verbruggen
Peter Thoonen