Demografie

Deze pagina geeft informatie over de bevolkingsopbouw van Nederwetten per 31/12/2022.

Allereerst de groei van het aantal inwoners in de afgelopen 14 jaar.
Gereedkomen van de Esrand betekende een aanzienlijke groei in 2010-2012, sinds 2018 stijgt het aantal inwoners weer door kleine inbreiding en verkoop van bestaande woningen

De opbouw naar leeftijdsgroepen staat in de volgende grafiek. De indeling is gemaakt inleeftijdsgroepen van 5 jaar. De grijze ruimte laat het mannen- of vrouwen-overschot zien. Tussen de 60 en 80 jaar heeft Nederwetten een mannenoverschot